Verbinding is het sleutelwoord voor onze teambuilding trainingen. Mensen hebben het gevoel verbonden te zijn hard nodig en zoeken dat, veelal, in hun werk. Collega’s, sfeer en werkcultuur zijn factoren van belang. Factoren die ertoe bij kunnen dragen dat een team goed functioneert, zowel in- als extern.

Elk team kent zijn kwaliteiten en zijn valkuilen. Kan de onderlinge communicatie binnen uw team of organisatie wel wat extra aandacht gebruiken? Of ziet u spanningen ontstaan tussen de verschillende individuen op uw afdeling? Teambuilding gericht op het creëren van verbinding en inzicht.

Culinaire teambuilding: koken=communiceren

De culinaire teambuilding is een bijzonder inspirerende en effectieve vorm van teambuilding. In een plezierige en open sfeer brengt deze workshop inzicht in de verschillende teamrollen. Wijnstok Training wil met deze workshop de teamleden aanzetten om die verschillen te waarderen. Hierdoor kan een team optimaal gebruik maken van de beschikbare kwaliteiten.

De praktijk blijft het beste bewijs: Onder leiding van een professionele kok en onze trainers gaat uw team aan de slag.  Door met elkaar te koken wordt de betekenis van de kwaliteiten en de valkuilen van het team ontdekt. Het resultaat: een heerlijke maaltijd en helder inzicht in de onderlinge taakverdeling en groepsdynamica.

“We maken veel te weinig gebruik van ieders kwaliteiten binnen ons team.”

Als ons de vraag wordt voorgelegd om een training te ontwerpen om team beter te doen samenwerken, zijn er verschillende interventies mogelijk, zoals Effectief communiceren of feedback, uiteraard afhankelijk van wat er speelt. Naast deze doeltreffende interventies kunnen wij, als gecertificeerde Teamroltrainers, een Teamroltraining op maat maken.

Het begrip ‘teamrol’ is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin (zie ook www.teamrol.nl). Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het effectief samenwerken van teams. Teamrol gaat over hoe je in elkaar zit, hoe je naar anderen kijkt en hoe je met de wereld om je heen omgaat.

Uitgangspunt is dat mensen naast hun vakinhoudelijke en organisatorische rol ook altijd een karakterrol of ‘teamrol’ inbrengen; dit is de kenmerkende manier waarop zij hun persoonlijke eigenschappen inzetten en hoe ze deze met anderen productief maken.