Culinaire teambuilding: koken=communiceren

Communicatie en Samenwerking staan centraal. De workshop heeft als doel de huidige manier van communiceren en samenwerken zichtbaar te maken en te laten ervaren over hoe het in de toekomst anders zou kunnen. Koken wordt hierbij gebruikt als middel, als metafoor naar de werkelijkheid.

Door de theorie gelijk toe te passen in de praktijk middels het gezamenlijk koken, wordt duidelijk welke rollen er binnen het team zijn. Door het koken van verschillende gangen krijgt het team eveneens de gelegenheid om met de pas verworven inzichten de samenwerking binnen het team succesvoller te maken.

In de training kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: feedback geven, feedback ontvangen, luistervaardigheden, onderhandelen, samenwerking, basis normen & waarden, team-visie, kernkwaliteiten, complimenten geven & ontvangen.

Tijdens het koken wordt door de trainers feedback gegeven aan de deelnemers over hun manier van handelen. Op deze manier krijgen de deelnemers direct inzicht in hun kwaliteiten, maar ook in hun uitdagingen. Uiteindelijk gaan alle deelnemers altijd naar huis met een vergroot eigen inzicht en veel direct toepasbare praktische tips.

In een plezierige, open sfeer wordt gezamenlijk vastgesteld hoe er binnen het team wordt gecommuniceerd en samengewerkt, en ook hoe dat in de toekomst wenselijk zou zijn. Het koken en dineren zorgt voor de nodige ontspanning en gezelligheid.