Ik hou van moeilijke dossiers

Casemanagement verzuim

Verzuim is vervelend, helemaal als het lang duurt. Zowel werkgever als werknemer zijn erbij gebaat om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven en oplossingen te bespreken.

Maar dat gebeurt vaker niet dan wel.

Als casemanager verzuim neem ik graag dossiers onder de loep waar sprake is van langdurig verzuim. Hoe ingewikkelder, hoe beter.

Houdt de werkgever zich aan de wet?
Is het dossier netjes opgebouwd?
Wat speelt hier? Wat is ieder zijn rol? En wat zijn ieders omstandigheden?

Deze cases gaan over rechten en plichten en interne of externe re-integratie. Regelmatig zijn er conflicten, hebben partijen al maanden geen contact met elkaar gehad en daardoor is de drempel om terug te keren naar werk vaak hoog.

Ik pak het op met de verantwoordelijk functionaris, de medewerker en de bedrijfsarts; daaruit kan een plan voortkomen met daarin de nodige interventies of stappen die ieder binnen zijn rol kan maken.

Ik voel me vaak een vredesstichter, en soms advocaat van de duivel

Je kan me vragen voor een aantal dagen per week, of voor een aantal dossiers. Laten we het erover hebben.

Ook geef ik workshops. Onder andere over

– de Wet verbetering poortwachter; wie heeft wanneer welke rol

– Wat betekent een Arbeidsdeskundig onderzoek en 1e en 2e spoor

– AVG en verzuim
Frequent verzuim; hoe ga je ermee om en hoe voer je het gesprek

Heb je kennis en ervaring nodig bij verzuim?

Scroll naar boven